העתקת תאריך באקסל

הכנסת תאריך לתא בגיליון אפשרית על ידי הקלדת התאריך. אם אנו צריכים להקליד את התאריך של היום הנוכחי נוכל להשתמש בקיצור מקלדת  Ctrl + ; (הסימן ; נמצא במקלדת יחד עם האות ף) כאשר מעתיקים בעזרת ידית האחיזה את התאריך ברירת המחדל היא יצירת סדרה של תאריכים. איך להעתיק תאריך ולא לייצור סדרה: עומדים בתא בו מופיע […]

גלישת טקסט באקסל תוך כדי  הקלדה

גלישת טקסט היא אחת הפקודות הקיימות באקסל בהקשר לעיצוב והיא נמצאת בכרטיסיית בית בקבוצת יישור. אפשר למצוא אותה גם בכרטיסיית יישור בחלון עיצוב תאים. אולם לעיתים נרצה לבצע גלישת טקסט תוך כדי הקלדתו ועל ידי כך לקבוע בדיוק היכן תתבצע גלישת הטקסט. כדי לעשות זאת תוך כדי הקלדה, במקום בו נרצה לבצע גלישת טקסט, כלומר […]

איך שולחים במייל גיליון אקסל אחד מתוך חוברת עבודה שלמה

לעיתים נרצה לשלוח גיליון אחד מתוך חוברת עבודה באקסל. איך עושים זאת? עד גרסת 2016 זוהי הדרך: צריך להוסיף את לחצן “שלח לנמען דואר” לסרגל ההפעלה המהירה נפתח מסמך אקסל בסרגל ההפעלה המהירה נלחץ על החץ השחור הקטן בצד שמאל בתפריט שיפתח נבחר פקודות נוספות יפתח חלון התאמה אישית של הפקודות בחלונית “בחר פקודות מתוך” […]