fbpx

גלישת טקסט באקסל תוך כדי  הקלדה

גלישת טקסט היא אחת הפקודות הקיימות באקסל בהקשר לעיצוב והיא נמצאת בכרטיסיית בית בקבוצת יישור. אפשר למצוא אותה גם בכרטיסיית יישור בחלון עיצוב תאים. אולם לעיתים נרצה לבצע גלישת טקסט תוך כדי הקלדתו ועל ידי כך לקבוע בדיוק היכן תתבצע גלישת הטקסט. כדי לעשות זאת תוך כדי הקלדה, במקום בו נרצה לבצע גלישת טקסט, כלומר […]

דילוג לתוכן