כיווץ או הרחבה של חלקי מסמך

כאשר אנו עובדים על מסמך ארוך ומורכב, באפשרותנו לכווץ את כל תכני המסמך ולהשאיר מורחב רק את החלק שברצוננו להתמקד בו. אפשרות נוספת להשתמש בכווץ והרחבה של תוכן המסמך על מנת לא להעמיס מידע רב על הקורא ולהציג לקורא סיכומים ולאפשר לו הרחבה של התוכן על מנת לקרוא את כל הפרטים. היכולת לכווץ ולהרחיב תוכן […]