fbpx

כללי הבטיחות לשימוש ברשת האינטרנט.

​רשת האינטרנט היא מרחב מחייה יומיומי עבור אנשים רבים. יש אנשים שעבורם הרשת היא בילוי לשעות הפנאי, ולאחרים היא מקום עבודה. לרשת יתרונות רבים; היא פתוחה לכל, מעניקה לנו גישה בלתי מוגבלת כמעט למידע אולם, באותה המידה, וכתוצאה מהחופש הרב ששורר בה, חושפת אותנו הרשת לתופעות של אלימות מילולית, הונאה, גניבת זהות, חדירה לחופש הפרט, […]

דילוג לתוכן