עיצוב תמונות בגוגל תמונות

גוגל תמונות מאפשר לנו גם פעולות עיצוב ועריכה לתמונות שהעלנו לענן עיצוב תמונה נכנס לגוגל תמונות נבחר את התמונה הרצויה בחלק השמאלי העליון יופיעו מספר סמלים/פקודות נבחר את סמל העריכה יפתחו אפשרויות העריכה :מסנני צבעים, התאמות בסיסיות חיתוך וסיבוב מסנני צבעים יציגו מספר התאמות לתמונה כאשר בכל אחת מהן למעט אוטומטי יופיע מחוון ונוכל להזיז […]