כיצד להקטין נפח (משקל) מצגות PowerPoint

מצגות PowerPoint מכילות בדרך כלל תמונות רבות. בשימוש באמצעים דיגיטליים משוכללים לצילום תמונות כגון סמארטפונים, המכילים מצלמות איכותיות, נפח התמונות הולך וגדל ומגיע לממדים גדולים מאד. בנוסף בהוספת התמונות למצגת אנו מטביעים את התמונות בתוך המצגת ולא מקשרים אותן למצגת והן כמובן מוסיפות ומגדילות את משקל הקובץ. בעיית המשקל משמעותית אם וכאשר נרצה לשלוח את […]

שימוש בכלי הצגה של PowerPoint

כלי ההצגה של PowerPoint מאפשר לנו להיעזר בכלים שונים כמו לייזר עט וכד', בעת הצגת מצגת בפני קהל או בעת הקלטת מצגת. בעת הצגת השקופיות נוכל להגיע לכלי ההצגה במספר דרכים: קיצורי מקשים לחיצה על F1 בזמן ההצגה של המצגת תחשוף את כל קיצורי הדרך השימושיים  של התוכנה יש לעבור לכרטיסיית דיו ומצביע לייזר . […]

כיצד להשתמש בכיוון שקופיות לאורך ולרוחב באותה המצגת

PowerPoint אינו מאפשר לשלב שקופיות לרוחב ושקופיות לאורך באותה מצגת. אם בכל זאת  נצטרך לבצע זאת להלן הפתרון. הדרך המוצעת היא לקשר שתי מצגות כאשר באחת כיוון השקופיות הוא לרוחב ובשנייה כיוון השקופיות הוא לאורך  בדרך זו נוכל להציג הן שקופיות לאורך והן שקופיות לרוחב כך שהן ייראו שייכות למצגת אחת. חשוב מאד למקם את […]