fbpx

כיבוי המחשב בהחלקת עכבר ב – Windows10

לבעלי מסך מגע אבל לא רק להם. לפעמים אנחנו רוצים לכבות את המחשב במהירות ולא באמצעות תפריט ה"התחל" נוכל ליצור קיצור דרך שיאפשר לכם לעשות זאת בלחיצה והחלקת עכבר אחת. כך תעשו זאת: לחיצה על הלחצן הימני של העכבר במקום ריק על שולחן העבודה בתפריט שיפתח בחרו באפשרות "חדש" >> "קיצור דרך" העתיקו את השורה […]

כיצד ליצור קיצור דרך לכיבוי המחשב על שולחן העבודה ב – Windows10

כיבוי המחשב באופן מסודר דורש שלוש לחיצות התחל >> הפעלה >> כיבוי. לחיסכון זמן ונוחות אפשר לקצר את התהליך על ידי יצירת אייקון כיבוי על שולחן עבודה. איך ליצור סמל / לחצן לכיבוי המחשב על שולחן העבודה נלחץ על לחצן העכבר הימני על שולחן העבודה במקום ריק נרחף מעל "חדש" ונבחר באפשרות "צור קיצור דרך" […]

דילוג לתוכן