fbpx

טבלת ציר (Pivot Table) באקסל – חלק שני

טבלת ציר זהו כלי המאפשר לנו ליצור חיתוכים בין מספר שדות בטבלת הנתונים שלנו. ניתן בעזרת טבלת ציר לסנן את נתוני הרשומות ולהציג חישוב עבור חלק מהנתונים. על הציר המוגדר ניתן לסובב את נתוני הטבלה באופן דינאמי. תנאים מוקדמים בטבלת הנתונים הטקסטים מעל העמודות בשורת הכותרת בגיליון הנתונים חייבים להכיל טקסט שונה וייחודי. באם בנתונים […]

כיצד יוצרים ומשתמשים בטבלת ציר (Pivot Table) באקסל

טבלת ציר זהו כלי המאפשר לנו ליצור חיתוכים בין מספר שדות בטבלת הנתונים שלנו. על הטבלה להיות בנויה כבסיס נתונים כאשר השדות של הטבלה נמצאים בשורה העליונה של הטבלה ומתחתיהם הנתונים. על ידי הצלבת הנתונים בטבלה אנו יכולים ללמוד על הקשר בין העמודות בטבלה וכיצד אחד משפיע על השני. טבלת ציר יוצרת טבלה חדשה המרכזת […]

דילוג לתוכן