fbpx

הדפסה באקסל

ההדפסה באקסל יותר מסובכת מאשר בוורד כי יש לנו גיליון ענק עם המון נתונים שאינם מסודרים בהכרח על דף A4. האקסל נותן חלוקה אוטומטית של דפים ולא תמיד חלוקה זו מתאימה לנו. אופן ביצוע ההכנה להדפסה וההדפסה שמירה של המסמך מעבר לכרטיסיית תצוגה תאפשר לנו תצוגות שונות של המסמך: תצוגה רגילה – מציגה את המסמך […]

כיצד לשנות את שולי העמודים ב – Word

מסמכי Word נפתחים כברירת מחדש עם שוליים של 2.54 ס"מ (אינץ') אפשר להתאים את שולי העמודים על ידי בחירה באחת מהאפשרויות המוגדרות מראש של Word או להגדיר את הגובה והרוחב המדויקים בעצמנו. איך משנים את שולי העמודים ב – Word נפתח את Word ונעבור לכרטיסייה "פריסה" נבחר באפשרות "שוליים" מתוך קבוצת "הגדרת עמוד" ייפתח תפריט […]

כיצד ניתן להגדיר הגדרות עמוד שונות בתוך מסמך אחד בתוכנת Word

כברירת מחדל עמודים ב – Word מעוצבים לאורך. לעיתים אנו נדרשים שכל המסמך יוצג לרוחב. אפשרות אחרת יש צורך להציג במסמך אחד שמעוצב כולו לאורך עמוד אחד או יותר בפריסה לרוחב. בעיקר כאשר יש לנו טבלה עם מספר רב של שדות שלא מצליחים להכניס אם המסמך מעוצב עם פריסה לאורך או טקסט / כותרת ארוכה […]

דילוג לתוכן