fbpx

כיצד לבצע מיזוג דואר ב – Word בעזרת אשף

מיזוג דואר – מאפשר ליצור סדרת מכתבים שתוכנם אחיד פחות או יותר, ומיועדים למספר גדול של נמענים לדוגמה מכתב אחיד בעל פריטים מעטים שונים שנרצה לשלוח להורי תלמידים בכיתה או בית ספר, הזמנה לאירוע ועוד. בעזרת מיזוג דואר אפשר גם ליצור תוויות ומעטפות. כדי לבצע מיזוג דואר נשתמש באשף מיזוג דואר שנמצא בכרטיסיית דברי דואר. […]

דילוג לתוכן