אישור מסירה ואישור קריאה של מייל ב – OUTLOOK

אישור מסירה משמעותו טכנית המייל הגיע לכתובת היעד. כלומר שרת הדואר שולח אלינו הודעה על כך שהמייל הגיע ליעדו. אישור קריאה משמעותו שהמייל נפתח אם כי איננו יודעים על ידי מי וכמובן אין באפשרותנו לדעת האם המייל שנפתח נקרא או לא. כלומר זוהי אינדיקציה עבור השולח שהמייל נפתח. בעת פתיחת המייל על ידי הנמען הוא […]