fbpx

פונקציות לעומת נוסחאות ב – Microsoft Excel

לעתים קרובות אנו מדברים על "פונקציות" ו"נוסחאות" ב – Excel למעשה, משתמשים בהם לסירוגין. עם זאת, ישנם הבדלים בין השניים. 

במאמר אסביר כיצד הם שונים.

מהי פונקציה באקסל?

פונקציה ב – Microsoft Excel  היא נוסחה מוגדרת מראש. הפונקציות, שנבנו מאחורי הקלעים של האפליקציה, מאפשרות לנו לבצע חישובים, עיצוב ומשימות דומות ללא צורך להכיר אופרטורים או שפות תכנות.

נוכל להשתמש בפונקציה כדי לעשות דברים כמו חישוב סכום מספרים, ספירת תאים ועוד ועוד.

 דוגמאות לפונקציות נפוצות ב – Excel :

 • SUM – סיכום כל המספרים בטווח תאים
 • COUNT – ספירת מספר התאים בטווח המכילים מספרים
 • AVERAGE – חישוב ממוצע חשבוני
 • TRUNC עיגול מספר למספר שלם על ידי הסרת החלק העשרוני או השבר
 • TRIM – הסרת כל הרווחים ממחרוזת טקסט למעט רווחים בודדים

פונקציות מופיעות בכל האותיות הגדולות, זמינות לבחירה ולשימוש בהן, וניתן להכניס אותן לנוסחאות שאנחנו יוצרים.

כל פונקציה ב – Excel  דורשת תחביר מסוים, את התחביר הזה רואים כאשר אתה מוסיפים את הפונקציה שתעזור לנו ליצור את הנוסחה. 

לדוגמה, אם נלחץ על סמל הוספה של פונקציה (fx) משמאל לשורת הנוסחאות, נוכל לחפש פונקציה להוספה.

בסמוך לתחתית החלון שמופיע, נראה את התחביר הנדרש עבור כל פונקציה שנבחר ברשימה.

ייתכן שנראה בתחביר כמה ארגומנטים, כמו "ערך" או "מספר", שבעצם אומרים לפונקציה כיצד להתנהג. 

חלק מהפונקציות ניתנות לשימוש ללא ארגומנטים, אחרות לא. 

לדוגמה, אי אפשר להשתמש בפונקציית SUM בפני עצמה. יש להכניס אותה לנוסחה המכילה ארגומנטים בסוגריים.

במקרים מסוימים, ניתן להשתמש בפונקציות ללא ארגומנטים. לדוגמה, כדי להזין את התאריך והשעה הנוכחיים בתא נשתמש בפונקציה ()NOW כפי שניתן לראות, אין ארגומנטים, אך הסוגריים מלווים את הפונקציה כחלק מהתחביר.

מהי נוסחה באקסל?

נוסחה ב – Excel היא ביטוי, כגון משוואה, שאנחנו יוצרים בתוך תא .אפשר להוסיף פונקציה לתוך הנוסחה שלנו או ליצור משוואה ללא פונקציה.

נוסחאות חייבות להתחיל בסימן = כשהן מוכנסות לתא והן הביטויים הסופיים המשמשים לביצוע החישובים או המשימות שנגדיר. לאחר שנוסיף נוסחה לתא, נראה אותה מוצגת בשורת הנוסחאות בחלק העליון של הגיליון שלנו.

נוסחאות עם פונקציות

נבחר פונקציה שבה נרצה להשתמש, נוסיף אותה לנוסחה ולאחר מכן נכלול את הארגומנטים שיכולים לכלול הפניות לתאים, מספרים או ערכי טקסט

דוגמאות לנוסחאות פשוטות המשתמשות בפונקציות ב-Excel כוללות:

 • SUM(A1:A10)=
 • COUNT(A1:A10)=
 • AVERAGE(A1:A10)=
 • TRUNC(7.5,1)=
 • TRIM(A1)=

כל נוסחה מתחילה בפונקציה. חלקי הנוסחה בסוגריים הם הארגומנטים

לדוגמה, אם נכניס את הפונקציה SUM   לנוסחה שלנו, עלינו לכלול את מה שברצוננו להוסיף, כגון טווח של תאים המכילים ערכים.

נוסחאות ללא פונקציות

ניתן להשתמש בנוסחאות בפני עצמן, ללא פונקציות ואז אפשר לבצע משימות כמו הוספת מספרים, הכפלת ערכים בתאים, חיסור חילוק ועוד

דוגמאות לנוסחאות בסיסיות ללא פונקציות ב : Excel –

 • A1+A2=
 • C1-C2=
 • B1/B2=
 • D1*D2=

לסיכום ההבדל בין פונקציות ונוסחאות

למרות שפונקציה היא מבחינה טכנית נוסחה, היא נוסחה מוגדרת מראש, לא כזו שאנחנו יוצרים. לכן, הדרך הקלה ביותר להבחין בין פונקציה לנוסחה ב-Excel  היא שנוכל להכניס פונקציה לנוסחה שאנחנו יוצרים.

 • פונקציה : מוגדרת מראש על ידי Excel וניתנת להוספה לנוסחה.
 • נוסחה : מוגדרת על ידי המשתמש וניתן להשתמש בה עם או בלי פונקציה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*

הדרכות

לקבלת המדריך החינמי סודות המחשב "סודות המחשב"

עקבו אחריי

דילוג לתוכן