fbpx

למידה נעזרת מחשב ותקשורת מחשבים, המשלבת כלים ממוחשבים המזמנים אפשרויות לימודיות חדשניות:

כאן ירוכזו תכני הלמידה, כמו מאמרים, אתרים, מצגות, סרטים וכו' לפי קורסים ונושאים

עמוד זה נמצא עדיין בבניה

 

דילוג לתוכן